Mua ổ cứng Laptop cũ để tiết kiệm chi phí. Đây là suy nghĩ của rất nhiều bạn khi kinh tế eo hẹp. Nhưng đi đôi với việc đó là rất nhiều rủi ro theo sau. Đối với những người có kinh nghiệm còn bị dính xương, còn những bạn không biết gì thì chắc