Với kinh nghiệm 10 năm gắn bó với chiếc laptop trong công việc thu mua laptop cu. Không chỉ 1 máy mà nhiều máy, nhiều dòng khác nhau. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục Laptop chạy chậm một cách khó chịu. Mô tả tình trạng như sau : Bạn đang sử dụng chiếc Laptop