Với kinh nghiệm 10 năm gắn bó với chiếc laptop trong công việc thu mua laptop cu. Không chỉ 1 máy mà nhiều máy, nhiều dòng khác nhau. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục tình trạng Laptop chạy chậm một cách khó chịu. Mô tả tình trạng như sau : Bạn đang sử