Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo USB Boot cài Win 7, Win 10. USB boot này vừa có thể cài window, xử lý sự cố vừa có thể chứa dữ liệu được luôn rất tiện lợi. Mình làm bên lĩnh vực mua bán Laptop nên thường xuyên phải làm những công việc này. Mình