Pin Laptop là một vấn đề đau đầu đối với nhiều bạn đang sở hữu Laptop. Pin laptop thường dùng một thời gian thì sẽ bị giảm thời gian dần hoặc có thể không nhận pin luôn. Giảm thời gian dùng thì người ta gọi là chai pin. Không nhận pin luôn thì có thể