Bỗng một ngày chiếc Macbook bạn đang sử dụng lăn đùng ra hư, rớt bể hay vô nước. Đem đến tiệm thì nhận được cái lắc đầu của thợ sửa, phải làm thế nào? Chẳng lẻ đem bán ve chai với giá vài ba đồng, hay để trong lồng kín làm kỉ niệm? Thế tại