Đây là một công việc tưởng chừng như đơn giản. Nhưng vài người không để ý sẽ không biết hoặc sẽ không đầy đủ thông tin. Xem model và cấu hình để làm gì ? Tôi viết bài này là để hướng dẫn một số khách hàng thân yêu của tôi xem thông tin Laptop của